ЦЕНА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА КЛИМАТИК / с включено ДДС/

  • до 18 000 BTU на место – 60 лв
  • до 18 000 BTU сваляне и профилактика в сервиз – 140 лв.
  • от 20 000 BTU до 24 000 BTU – 70 лв.
  • от 20 000 BTU до 24 000 BTU сваляне и профилактика в сервиз – 180 лв.
  • климатик тип ” Колона” сваляне и профилактика в сервиз – 220 лв.